Serwis Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

Ograniczenie działalności  Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną podjęta została decyzja o zawieszeniu do odwołania  przyjmowania klientów przez pracowników Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie w gmachu Urzędu Miasta.

 W godzinach pracy Urzędu (7:30- 15:30) porady i informacje wciąż można uzyskać kontaktując się z pracownikami Biura za pośrednictwem wiadomości mail bądź telefonicznie:

adres mail:

mrk@um.szczecin.pl

numery telefonów:

  • 91 424 51 35
  • 91 424 51 36
  • 91 424 52 17
  • 91 433 15 55
  • 91 424 51 70

 Za niedogodności serdecznie przepraszamy!

Witamy w serwisie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie działa wyłącznie na rzecz Mieszkańców Szczecina. Osoby mieszkające w innych miejscowościach powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim powiecie.

Do zadań Biura należy m.in. udzielanie porad prawnych oraz występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów.

Uwaga! Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, przy czym osobom potrzebującym takiego wsparcia, Rzecznik może pomóc również w sporządzeniu reklamacji, odstąpienia od umowy czy innego pisma. Szczegółowe informacje co do zakresu działalności Rzecznika można znaleźć pod poniższym adresem.

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron.

Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczą z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, można ją znaleźć pod tym adresem.

Aby uzyskać pomoc Rzecznika w sprawie, konsument powinien złożyć w Biurze wypełniony wniosek o udzielenie pomocy prawnej, wraz z załącznikami (wniosek dostępny jest bezpośrednio w biurze, a także do pobrania pod tym adresem).

WNIOSEK O POMOC PRAWNĄ

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych/ RODO w Urzędzie Miasta Szczecin znaleźć można pod tym adresem.

Szczegółowy zakres działalności rzecznika


Jak rozumieć oferty?

2021/05/17 11:28

W swojej pracy Rzecznik często spotyka się ze sporami dotyczącymi treści umów bądź ofert czyli oświadczeń woli stron umowy. Ten artykuł stanowi próbę wyjaśnienia sposobu interpretacji takich oświadczeń.

czytaj dalej

Wcześniejsza spłata kredytu/ pożyczki konsumenckiej– czyli przed terminem na jaki została zawarta umowa kredytu/pożyczki

2021/05/04 14:51

Konsumencie, jeżeli dokonałeś wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu/ pożyczki możesz zwrócić się do banku/instytucji finansowej o proporcjonalne wyliczenie kosztów a bank winien rozliczyć koszty pożyczki stosowanie do czasu trwania umowy.

czytaj dalej