Ważne adresy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Stały Polubowny Sąd Konsumencki

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 422 52 39, 91 422 52 30
www.wiih.pomorzezachodnie.pl
spk@wiih.pomorzezachodnie.pl

Federacja Konsumentów - Oddział w Szczecinie
ul. Mariacka 4, 70-546 Szczecin
www.federacja-konsumentow.org.pl
szczecin@federacja-konsumentow.org.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel. 58 346 29 32
www.uokik.gov.pl
gdansk@uokik.gov.pl

Biuro Rzecznika Finasowego
Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26
www.rzu.gov.pl
biuro@rzu.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
tel. 22 48 68 400
www.zbp.pl

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 262 40 54
www.knf.gov.pl
sad.polubowny@knf.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura w Szczecinie
Al. Wyzwolenia 70, 71-506 Szczecin
tel. 91 422 62 02
www.uke.gov.pl
szczecin@uke.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki
Północno-Zachodni Oddział Terenowy w Szczecinie

ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
tel. 91 887 62 01
www.ure.gov.pl
szczecin@ure.gov.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
VI piętro
tel. 22 556 01 18
www.konsument.gov.pl
info@konsument.gov.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86
www.giodo.gov.pl
kancelaria@giodo.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel. 58 764 73 02
www.rpo.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel. 22 532 82 50
www.bpp.gov.pl
sekretariat@bpp.gov.pl

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych
ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
tel. 91 422 57 40
www.krs.org.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
tel. 91 431 19 30
www.szczecin.oip.pl
kancelaria@szczecin.pip.gov.pl