Zakończenie działalności przez Hermes Energy Group S.A .

Hermes Energy Group S.A zakończyła z dniem 30.11.2019r. działalność koncesjonowaną w zakresie sprzedaży gazu i energii elektrycznej.

Osoby związane z ww. przedsiębiorcą, powinny zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, pod poniższym adresem:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8553,Klienci-Hermes-Energy-Group-nie-bedzie-przerw-w-dostawie-energii-elektrycznej-i-.html

03.12.2019