Serwis Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

Witamy w serwisie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie działa wyłącznie na rzecz Mieszkańców Szczecina. Osoby mieszkające w innych miejscowościach powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim powiecie.

Do zadań Biura należy m.in. udzielanie porad prawnych oraz występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów.

Uwaga! Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, przy czym osobom potrzebującym takiego wsparcia, Rzecznik może pomóc również w sporządzeniu reklamacji, odstąpienia od umowy czy innego pisma. Szczegółowe informacje co do zakresu działalności Rzecznika można znaleźć pod poniższym adresem.

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron.

Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczą z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, można ją znaleźć pod tym adresem.

Aby uzyskać pomoc Rzecznika w sprawie, konsument powinien złożyć w Biurze wypełniony wniosek o udzielenie pomocy prawnej, wraz z załącznikami (wniosek dostępny jest bezpośrednio w biurze, a także do pobrania pod tym adresem).

WNIOSEK O POMOC PRAWNĄ

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych/ RODO w Urzędzie Miasta Szczecin znaleźć można pod tym adresem.

Szczegółowy zakres działalności rzecznika


Światowy Dzień Konsumenta 2023

2023/03/15 10:32

15 marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. W Polsce ten dzień obchodzimy od 1982 r. Obchody zapoczątkował w dniu 15 marca 1962 roku John F. Kennedy, który przedstawił Kongresowi Stanów Zjednoczonych projekt ustawy o ochronie praw konsumentów. W Polsce uznanie praw konsumentów potwierdza w Artykule 76 Konstytucja RP „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi” oraz kolejne strategie polityki konsumenckiej rządu.

czytaj dalej

Uwaga na nieuczciwych akwizytorów i nieuczciwe oferty umieszczane w naszych skrzynkach pocztowych

2023/03/01 09:31

Wyjątkowa oferta, Promocyjna cena, Oferta aktualna Tylko dzisiaj, Dofinansowanie z Unii Europejskiej, Dopłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej, Dopłaty z miasta, Towary Polecane przez fachowców, 5 letnia gwarancja to przykłady haseł, którymi akwizytorzy zachęcają konsumentów do zakupu, oferując swoje towary, czy usługi.

czytaj dalej