Serwis Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

Witamy w serwisie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie działa wyłącznie na rzecz Mieszkańców Szczecina. Osoby mieszkające w innych miejscowościach powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim powiecie.

Do zadań Biura należy m.in. udzielanie porad prawnych oraz występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów.

Uwaga! Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, przy czym osobom potrzebującym takiego wsparcia, Rzecznik może pomóc również w sporządzeniu reklamacji, odstąpienia od umowy czy innego pisma. Szczegółowe informacje co do zakresu działalności Rzecznika można znaleźć pod poniższym adresem.

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron.

Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczą z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, można ją znaleźć pod tym adresem.

Aby uzyskać pomoc Rzecznika w sprawie, konsument powinien złożyć w Biurze wypełniony wniosek o udzielenie pomocy prawnej, wraz z załącznikami (wniosek dostępny jest bezpośrednio w biurze, a także do pobrania pod tym adresem).

WNIOSEK O POMOC PRAWNĄ

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych/ RODO w Urzędzie Miasta Szczecin znaleźć można pod tym adresem.

Szczegółowy zakres działalności rzecznika


Prezes UOKiK postawił Vectrze S.A. zarzut stosowania niedozwolonych postanowień. Chodzi między innymi o tzw. klauzule inflacyjne.

2024/04/26 13:34

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował stosowane przez Vectrę w umowach z konsumentami zapisy uprawniające operatora do zmiany wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne w zależności od sytuacji gospodarczej. Jest to pokłosie skarg konsumentów, jakie wpłynęły do UOKiK i do rzeczników konsumentów, w tym do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie.

czytaj dalej

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA KONSUMENTA 2024

2024/03/13 11:01

Konferencja Konsumencka pt. „ 25 lat na straży praw konsumentów”. W 1983 r. międzynarodowa organizacja związków konsumenckich - Consumers International, ogłosiła dzień 15 marca Światowym Dniem Praw Konsumenta.

czytaj dalej