Serwis Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

Witamy w serwisie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie działa wyłącznie na rzecz Mieszkańców Szczecina. Osoby mieszkające w innych miejscowościach powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim powiecie.

Do zadań Biura należy m.in. udzielanie porad prawnych oraz występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów.

Uwaga! Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, przy czym osobom potrzebującym takiego wsparcia, Rzecznik może pomóc również w sporządzeniu reklamacji, odstąpienia od umowy czy innego pisma. Szczegółowe informacje co do zakresu działalności Rzecznika można znaleźć pod poniższym adresem.

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron.

Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczą z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, można ją znaleźć pod tym adresem.

Aby uzyskać pomoc Rzecznika w sprawie, konsument powinien złożyć w Biurze wypełniony wniosek o udzielenie pomocy prawnej, wraz z załącznikami (wniosek dostępny jest bezpośrednio w biurze, a także do pobrania pod tym adresem).

WNIOSEK O POMOC PRAWNĄ

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych/ RODO w Urzędzie Miasta Szczecin znaleźć można pod tym adresem.

Szczegółowy zakres działalności rzecznika


Rekompensaty dla abonentów sieci P4, Orange i Netia za usługi dodatkowe

2022/04/27 15:05

Prezes UOKiK wydał decyzje wobec operatorów telekomunikacyjnych Netia, Orange i P4. Zwrócą oni konsumentom opłaty pobrane za automatyczną aktywację dodatkowo płatnych usług, do której dochodziło w trakcie zawierania umów/aneksów do umów. Usługi te były włączane bez wyraźnej zgody abonentów i następnie to oni sami musieli je wyłączać przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich. W przeciwnym razie operatorzy zaczynali pobierać comiesięczne opłaty za korzystanie z tych usług.

czytaj dalej

Reklamacja towaru żywnościowego

2022/04/08 09:45

Konsument, który stwierdzi, iż kupiony bądź tylko oferowany do sprzedaży towar nie nadaje się do zjedzenia ze względu na np. widoczne oznaki zepsucia, powinien poinformować o tym fakcie Inspekcję Handlową, najlepiej znajdującą się najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

czytaj dalej