Kontakt z biurem Rzecznika

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów mieści się w budynku Urzędu Miasta Szczecina przy Placu Armii Krajowej 1, w położonych na parterze pokojach nr 15, 16 i 17. Zasięgnąć porady pracowników Biura mogą Państwo od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30, natomiast w piątki w godzinach 7:30- 16:30:

  • osobiście (bez konieczności wcześniejszego umawiania się), od 13 sierpnia 2021 r. także w każdy piątek, w godzinach od 7:30- 15:30, w pokoju 3 Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39/40 w Szczecinie,
  • telefonicznie (91 424 51 35, 91 424 51 36, 91 424 52 17, 91 424 51 70, 91 433 15 55, 91 435 12 76),
  • listownie (na wyżej wskazany adres),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (mrk@um.szczecin.pl).

Porady udzielane są wyłącznie zamieszkałym w Szczecinie konsumentom pozostającym w sporze z przedsiębiorcą. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić ogół dokumentów dotyczących poruszanej sprawy. Do akt przyjmowane są jedynie czytelne kserokopie. Niezbędne jest także wypełnienie i załączenie wniosku o udzielenie pomocy prawnej, którego druk dostępny jest bezpośrednio w Biurze oraz do pobrania pod tym adresem,

Każdy konsument, którego sprawa jest prowadzona przez Rzecznika, obowiązany jest do niezwłocznego przekazania osobie prowadzącej sprawę informacji dot. zmiany stanu faktycznego lub prawnego sprawy.

Brak jakiegokolwiek kontaktu z pracownikami Biura w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisma Rzecznika oznacza rezygnację z dalszego dochodzenia roszczeń przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów.