Ważne adresy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Stały Polubowny Sąd Konsumencki

ul. Jana Matejki 6b, 71- 615 Szczecin
tel. 91 422 52 39, 91 422 52 30
www.wiih.pomorzezachodnie.pl
spk@wiih.pomorzezachodnie.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel. 58 346 29 32
www.uokik.gov.pl
gdansk@uokik.gov.pl

Biuro Rzecznika Finasowego

Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26
www.rf.gov.pl
biuro@rf.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa
tel. 22 48 68 400
www.zbp.pl

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 262 40 54
www.knf.gov.pl
sad.polubowny@knf.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura w Szczecinie

ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28, 71-435 Szczecin
tel. 91 422 62 02
www.uke.gov.pl
szczecin@uke.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki
Północno-Zachodni Oddział Terenowy w Szczecinie

ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
tel. 91 887 62 01
www.ure.gov.pl
szczecin@ure.gov.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
VI piętro
tel. 22 556 01 18
www.konsument.gov.pl
info@konsument.gov.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86
infolinia: 606 950 000
www.uodo.gov.pl
kancelaria@uodo.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa
tel. 22 551 77 00
www.rpo.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel. 22 532 82 50
www.bpp.gov.pl
sekretariat@bpp.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
tel. 91 431 19 30
www.szczecin.oip.pl
kancelaria@szczecin.pip.gov.pl