Zakaz handlu wyrobami medycznymi na pokazach

20 kwietnia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nową ustawę o wyrobach medycznych, która weszła w życie 26 maja 2022 r.

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych i zapewnienie prawidłowego stosowania Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz Rozporządzenia 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych in vitro.

Nowa ustawa przewiduje regulacje, które wpłyną na działalność podmiotów z branży wyrobów medycznych a w szczególności z punktu widzenia Konsumentów, zapewni zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem firmy czyli w szczególności na pokazach w hotelach, sanatoriach itd. 

Produkty medyczne a w tymnp. maty rehabilitacyjne, ozonatory, urządzenia do magnetoterapii, często wątpliwej jakości i po zawyżonych cenach, są regularnie oferowane podczas pokazów handlowych. Wprowadzenie zakazu ich sprzedaży pozwoli na skuteczną ochronę konsumentów, zwłaszcza seniorów, do których organizatorzy pokazów kierują przede wszystkim  swoją ofertę.

Jakie będą zatem skutki zawarcia umowy kupna wyrobu medycznego na pokazie?

Jakakolwiek umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (pokaz) będzie nieważna, czyli nie wywoła żadnych skutków prawnych. W praktyce będzie to oznaczać, że zakupiony produkt powinien być zwrócony sprzedawcy, który będzie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi jego ceny zakupu. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy do zawarcia umów będzie dochodziło w domu Konsumenta lub w miejscu jego pobytu, na jego wyraźne zaproszenie.

06.06.2022