Czym jest tzw. tabela frankfurcka oraz jaki jest jej udział w sporach z biurami podróży?

W momencie kiedy chcemy napisać reklamację do biura podróży w związku z nieudaną wycieczką, niejednokrotnie szukamy pewnego wzoru lub punktu odniesienia dla poparcia naszych żądań. Być może wielu podróżnych słyszało o tabeli frankfurckiej na różnych forach i blogach internetowych, jednak dalej nie jest pewna, czym ta tabela jest w rzeczywistości. Niniejszy tekst ma rozwiać wszelkie wątpliwości oraz wskazać, jakie aspekty wycieczki można reklamować.

Tabela Frankfurcka czyli?

Orzeczenie XXIV Izby Cywilnej Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem. Opracowany przez Sąd dokument, który wskazuje niezgodności (zgodnie z ustawą z 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych)na jakie mogą napotkać podróżni, a także na jakie odszkodowanie w związku z tymi niezgodnościami można liczyć.

Co zawiera?

Tabela frankfurcka podzieliła wszystkie niezgodności na 4 główne rodzaje usług:

  1. Nocleg
  2. Wyżywienie
  3. Transport
  4. Pozostałe

Szczegółowy wykaz można uzyskać tutaj: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=9434

Tak zgrupowane niezgodności mają do siebie przypisaną procentową wartość, określającą jakiej wysokości obniżenia ceny może żądać podróżny. Wskazane progi procentowe są natomiast zależne od dodatkowych czynników np. brak/awaria windy – wysokość obniżenia ceny może zależeć od piętra, na jakim podróżny został zakwaterowany.

Warto jednak dodać, że wymienione w tabeli pozycje nie są jedynymi możliwymi niezgodnościami. Tabela nie jest bowiem katalogiem zamkniętym, a więc może być uzupełniana także o inne przypadki.

Kto z niej korzysta?

W pierwszej kolejności tabela może służyć podróżnemu, jako wskazówka dla określenia wysokości swojego roszczenia zanim wyśle on reklamację do organizatora.

Z drugiej strony pozwala ona także organizatorowi oszacować wartość dochodzonych przez podróżnego roszczeń, już na etapie weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego. Rzetelna ocena może pozwolić na zakończenie sporu na jego wczesnym etapie, co pozwoli uniknąć stronom ewentualnego postępowania sądowego.

W ostateczności tabela frankfurcka coraz częściej jest punktem wyjścia dla polskich sądów, w momencie kiedy to do nich należy określenie wysokości rekompensaty dla podróżnego. Sądy coraz chętniej sięgają po wskazane w niej wyliczenia, co utrwala znaczenie tabeli frankfurckiej jako prawa zwyczajowego, nie wdrożonego oficjalnie do polskiego sądownictwa. Znaczenie tabeli ujawniło się zresztą nie tylko w sądownictwie polskim czy też innych państw członkowskich. Jej szczególną rolę zauważył także Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, który już w 2003 r. uznał ją za podstawę do rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a biurami podróży.

Podsumowanie

Korzystanie z tabeli frankfurckiej może pomóc nam w sporze z biurem podróży i zaoszczędzić czas oraz pieniądze przy ewentualnym sądowym dochodzeniu swoich praw. Spory o zadośćuczynienie lub obniżenie ceny w polskich sądach dalej nie pojawiają się zbyt często, jednak coraz większa świadomość obywateli o możliwościach dochodzenia swoich roszczeń może zwiększyć tę liczbę. Udział tabeli frankfurckiej oraz korzystanie z jej wskazówek może natomiast pomóc zakończyć spór jeszcze w sposób polubowny.
W przypadku korzystania z pomocy sądu, pamiętajmy jednak, że tabela i jej wskazania nie są ostateczne i wiążące, to sąd ostatecznie wskaże ile możemy otrzymać.

20.12.2022