Decyzja ws. Biostymulatorów BS-1

Na mocy Decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr UR.D.WM.DNB.20.2014, wyrób medyczny o nazwie BIOSTYMULATOR BS-1 został wycofany z obrotu i używania.

Treść dezycji do pobrania tutaj.

17.04.2014