Pisma z Centralnego Rejestru Radiokomunikacji i Telewizji

Rzecznik, we współpracy z Prokuraturą Rejonową Szczecin Prawobrzeże w Szczecinie, prosi mieszkańców Szczecina, którzy otrzymali Korespondencję od Centralnego Rejestru Radiokomunikacji i Telewizji o zgłoszenie się do Komisariatu Policji Szczecin Dąbie w Szczecinie celem złożenia zawiadomienia o oszustwie lub usiłowaniu dokonania takiego czynu na ich szkodę.

Z informacji, które uzyskał Rzecznik wynika, że Centralny Rejestr Radiokomunikacji i Telewizji z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30 w Warszawie (00-116) przesyłał do mieszkańców Szczecina pisma, w których wzywał do dokonania opłaty za korzystanie ze swoich usług na numer rachunku bankowego 03160014621833733240000001. Ze względu na treść pisma oraz okoliczności faktycznych związanych ze sprawą, działania te mogły wypełniać znamiona przestępstwa z art. 286 Kodeksu karnego, w związku z czym  Komisariat Policji Szczecin Dąbie w Szczecinie zajmuje się przedmiotową sprawą (L.Dz. WK-III-535/17) oraz poszukuje osób poszkodowanych.

Prosimy o zgłaszanie się do ww. Komisariatu nie tylko osoby, które wpłaciły żądaną przez przedsiębiorcę kwotę, ale wszystkie, które otrzymały od niego pismo.

03.03.2017