Komunikat w sprawie dochodzenia swoich roszczeń

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie informuje, iż podjął się roli reprezentanta grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu grupowym przeciwko SKANDIA Życie TU S.A. i AXA Życie TU S.A.

Sprawa dotyczący pobierania przez wyżej wymienione Towarzystwa Ubezpieczeniowe rażąco wygórowanych opłat likwidacyjnych (zwanych także opłatą od wykupu ) w przypadku likwidacji polisy. Rzecznik wyraziła zgodę na przyjęcie roli reprezentanta grupy i wniesienie pozwu zbiorowego do sądu.

Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali Kancelarię Prawniczą z Warszawy „Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy”. Miejski Rzecznik Konsumentów zawarła z Kancelarią umowę - reprezentanta grupy z pełnomocnikiem.

Więcej informacji na stronie www.przywiazanidopolisy.pl

Zapytania w tej sprawie można kierować na adres: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

W sprawie pozwu zbiorowego można kontaktować się z Kancelarią także telefonicznie:

- w sprawie towarzystwa AEGON, pod nr telefonu +48 605 303 380, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00;

- w sprawie towarzystw EUROPA, OPEN LIFE, NORDEA, ALLIANZ, COMPENSA, pod nr telefonu +48 723 452 572, w poniedziałki i środy w godzinach 14.00 - 17.00;

- w sprawie towarzystw SKANDIA, AXA, GENERALI i innych, pod nr telefonu +48 723 452 562, w poniedziałki i środy w godzinach 14.00 - 17.00.

16.04.2014