Nieodpłatna Pomoc Prawna – informacje podstawowe

Miasto Szczecin od 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na zorganizowaniu dostępu do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Nieodpłatnej Mediacji,świadczonych przez adwokatów lub radców prawnych oraz doradców obywatelskich.

 Komu przysługuje Nieodpłatna Pomoc Prawna?

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
i Nieodpłatna Mediacja przysługują osobie, która złoży oświadczenie,
iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
i niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku, jako pomoc de minimis.  Z pomocy mogą skorzystać także osoby spoza Szczecina
i z zagranicy.

  

Na czym polega udzielenie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej?

 

 • Udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach                            i obowiązkach,
 • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • Pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • Pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • Rozwiązanie problemu poprzez Nieodpłatną Mediację.

 

Zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe.

Gdzie szukać Nieodpłatnej Pomocy Prawnej?

Do dyspozycji mieszkańców jest 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Lokale, w których Miasto zorganizowało punkty pomocy znajdują się przy Alei Wyzwolenia 7U/1  wejście od ul. Mazowieckiej, za restauracją Kathmandu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00oraz w filii Urzędu Miasta, ul. Rydla 39-40, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

Jak uzyskać Nieodpłatną Pomoc Prawną?

Należy zapisać się na wizytę, dzwoniąc pod numer telefonu:

 91 42 45 027 lub 91 42 45 075

 Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

  Poradę można również zarezerwować online na stronie:

 https://np.ms.gov.pl/

08.04.2022