Poznaj swoje prawa- promocje i wyprzedaże

Klienci stale poszukują okazji do zrobienia atrakcyjnych zakupów. Okazuje się, że sprzedawcy nie zawsze rzetelnie informują o cenach oraz o warunkach promocji i obniżek a także prawie do ewentualnej reklamacji.

Umieszczone hasła takie jak: wyprzedaż, promocja, obniżka, wszystko za 50 % ceny przyciągają, ale często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a za towar rzekomo promocyjny musimy zapłacić normalną cenę. Zdarza się również praktyka oferowania sprzedaży kilku towarów, z których jeden ma być gratisowy. Po przeliczeniu wartości okazuje się jednak, że płacimy za niego normalną cenę.

 

Pamiętajmy o tym, iż każdy konsument, który kupując towar na wyprzedaży lub po znacznie obniżonej cenie ma prawo, po stwierdzeniu jego wadliwości (niezgodności towaru z umową) do jego reklamacji.  Prawo takie daje konsumentowi możliwość złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od dnia wydania towaru. Warunkiem jest sporządzenie reklamacji. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Najlepiej do celów dowodowych zrobić to pisemnie. Sprzedawca najczęściej dysponuje swoimi wzorami protokołów reklamacyjnych.

  

WAŻNE

Jeżeli konsument dokonał zakupu w stacjonarnym sklepie, to zgodnie z polskim prawem sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru tylko dlatego, że klient się rozmyślił albo rzecz przestała mu się podobać.

Ponadto sprzedawca może (ale nie musi) przewidzieć w regulaminie sklepu stacjonarnego ewentualność zwrotu towaru przez kupującego w określonym terminie (np. 5,7 czy też 30 dni) i pod określonymi warunkami (np. tylko z paragonem zakupu i oryginalnymi metkami, w stanie nienaruszonym). Taka praktyka wynika najczęściej z polityki konkretnego przedsiębiorcy, a nie z przepisów prawa.

Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli towar ma wadę – wtedy zwrot towaru może być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach reklamacji złożonej do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku istotnej niezgodności z umową, jeżeli sprzedawca

  • odmówił naprawy lub wymiany towaru,
  • nie naprawił lub nie wymienił towaru,
  • próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową,
  • oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, 

 

WAŻNE

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ – zakupy przez Internet

Prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni dotyczy tylko i wyłącznie towarów zakupionych w Internecie – umowy zawierane na odległośći - zakupionych od przedsiębiorcy a nie od osoby fizycznej 

Takie same regulacje prawne, jak w Polsce obowiązują w całej Unii Europejskiej, gdzie sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru przez dwa lata od daty zakupu ( wydania towaru) a zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym, nie jest prawem ale może być tylko dobrą praktyką danego sprzedawcy. Dotyczy to wszystkich towarów, jak również towarów zakupionych w promocji, na wyprzedaży, itd. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.z dnia 2020.02.21).

31.08.2023