OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA KONSUMENTA 2024

Konferencja Konsumencka pt. „ 25 lat na straży praw konsumentów”. W 1983 r. międzynarodowa organizacja związków konsumenckich - Consumers International, ogłosiła dzień 15 marca Światowym Dniem Praw Konsumenta.

Światowy Dzień Konsumenta to okazja by przypomnieć, że wszyscy jesteśmy konsumentami! Każdego dnia kupujemy produkty, zawieramy umowy, korzystamy z usług telekomunikacyjnych, finansowych, transportowych, turystycznych i wielu innych. Ważne jest aby wiedzieć, że są instytucje które mogą nas edukować, wspierać i pomagać.

Jedną z instytucji, która wspiera konsumentów w sporach z przedsiębiorcami jest właśnie rzecznik konsumentów. Rzecznicy funkcjonują w każdym powiecie, obsługują konsumentów zamieszkujących dany powiat.

Tegoroczne obchody Dnia Konsumentów zbiegły się z okrągłą 25 rocznicą powstania instytucji Rzecznika Konsumentów w 1999r. Tym samym w bieżącym roku obchodzimy 25 rocznicę wspólnie z pozostałymi 370 powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów w całej Polsce.  W Szczecinie rzecznik został powołany w dniu 15 października 1999r. Od samego początku funkcję tą pełni niezmiennie Pani Longina Kaczmarek.

Kolejny rok działalności Rzecznika uświadamia, że działania podejmowane przez niego są bardzo istotne w życiu mieszkańców Szczecina. Dlatego Rzecznik jako instytucja stojącą na straży ochrony praw konsumentów, w szeregu z innymi instytucjami wspierającymi konsumentów, może stać się bronią w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami i ich praktykami handlowymi.

O pomoc do Rzecznika Konsumentów można się zgłaszać w formie osobistej, telefonicznej, korespondencyjnej, elektronicznej. Rzecznik udziela pomocy występując do przedsiębiorców pisemnie, telefonicznie, emaliowo, a także organizując mediacje, kierując sprawy do sądu polubownego i powszechnego. Takich wystąpień do przedsiębiorców w 2024 r. było 731.

Rzecznik Konsumentóww 2023r. udzielił pomocy prawnej ponad 15 tys. osobom  (15226) w postaci porad ustnych (telefonicznych i osobistych) oraz pisemnych (poczta tradycyjna, korespondencja email). Największą zmianą zapoczątkowaną już w 2020r. była zmiana formy kontaktowania się z naszym biurem. Obecnie Konsumenci preferują jako formę zgłoszenia sprawy, czy zapytania, korespondencję e-mail.

Podstawowym zadaniem Rzecznika Konsumentów jest udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnych. 

W 2023 r. w kategorii świadczonych usług najwięcej porad udzielono w następujących kategoriach:

  • sprawy finansowe -1319
  • sprawy telekomunikacyjne -1181
  • sektor energetyczny i wodny – 1136
  • sprawy turystyczne – 996
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń - 479 

 W zakresie umów sprzedaży, najwięcej porad było w takich kategoriach jak:

  • urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy-1456
  • odzież i obuwie -1450
  • meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu -1432
  • produkty związane z opieką medyczną – 717
  • samochody i środki transportu (w tym części, elementy wyposażenia, rowery elektryczne itd.) - 547 

Różnorodność problemów zgłaszanych przez szczecińskich konsumentów była nieograniczona. Przeważały  spory powstałe w związku z reklamowaniem wad wszelkich towarów - zarówno tych drobnych, jak odzieży, obuwia, czy też urządzeń elektronicznych, smartfonów, sprzętów RTV- agd, mebli czy samochodów. Ponadto konsumenci wskazywali na szereg nieprawidłowości w świadczeniu praktycznie każdego rodzaju usług.  Dominowały jednak problemy z zakupami dokonywanymi na odległość w tym za pośrednictwem portali sprzedażowych, sklepów internetowych, platform społecznościowych.

Na rynku systematycznie pojawiają się nowe formy sprzedaży, nowe rodzaje usług, coraz bardziej wyrachowani sprzedawcy. Zdarzają się przedsiębiorcy, którzy dla szybkiego zysku wykorzystują niewiedzę konsumentów odnośnie swoich praw i nakłaniają do zawierania niekorzystnych transakcji.

W Polsce, funkcjonuje wiele instytucji, których zadaniem jest wspieranie konsumentów w problemach z przedsiębiorcami.  Konsument, którego prawa zostały naruszone lub taki, który chce poszerzyć swoją wiedzę,  może się zgłosić do następujących jednostek:

W dochodzeniu praw pomagają m.in :

Urząd Komunikacji Elektronicznej (spory z operatorami komunikacyjnymi), Urząd Regulacji Energetyki spory z dostawcami energetycznymi, Federacja Konsumentów, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (kontrola jakości, mediacje, sąd polubowny), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zbiorowe interesy konsumentów), Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Finansowy (spory finansowe i ubezpieczeniowe), Komisja Nadzoru Finansowego, Europejskie Centrum Konsumenckie (spory transgraniczne z przedsiębiorcami spoza Polski), Urząd Transportu Kolejowego (spory z przewoźnikiem PKP), Rzecznik Praw Pasażera, Rzecznik Praw Pacjenta, Inspekcja Pracy.

W tym szczególnym dniu, rzecznik wraz z zespołem swoich pracowników składa Państwu życzenia udanych bezpiecznych i bezproblemowych transakcji a także przyjaznych i szanujących przepisy prawa, przedsiębiorców. Życzymy, aby każdy dokonany zakup, czy każda zawarta umowa przyniosła Państwu satysfakcję i radość, nie stając się źródłem problemów czy konfliktów. 

 

                                                                                              Miejski Rzecznik Konsumentów

                                                                                              Longina Kaczmarek

13.03.2024