Darmowe porady dot. upadłości konsumenckiej

Krakowski Instytut Allerhanda przygotował i realizuje ogólnopolski autorski, projekt pomocowy Szansa 2.0, którego celem jest zmniejszenie zadłużenia poprzez wykorzystanie szansy, jaką stwarzają znowelizowane przepisy o upadłości konsumenckiej.

Choć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej istnieje w Polsce od w 2009r. to jednak przypadki ogłoszenia upadłości konsumenckich były – wskutek niezwykle restrykcyjnych przesłanek - marginalne. Przepisy diametralnie zmieniły się w styczniu 2015 r., pozwalając na częstsze stosowanie upadłości konsumenckiej w praktyce - co jednak umknęło powszechnej uwadze. A szkoda, bo rezultatem zastosowania przepisów może być nawet zupełne zwolnienie zadłużonego z długów, które nie mogą być spłacone (tzw. oddłużenie), w pewnych sytuacjach nawet bez jakichkolwiek rozliczeń!

Instytut nie pomaga finansowo, ale wspiera darmowo w procedurze prawnej. W ramach pomocy  powstała specjalna strona internetowa www.szansadwazero.pl. Jej "sercem"  jest bezpłatny tzw. Kwalifikator, czyli,  jedyny taki w Polsce, autorski anonimowy test, składający się z 21 pytań, odpowiadających na pytanie, czy zadłużona osoba ma szansę na wszczęcie procedury ogłoszenia upadłości. Każdy konsument może go samodzielnie wypełnić i sprawdzić. Jeśli konsument ma wątpliwość co do tego, czy spełnia warunki określone przez przepisy o upadłości konsumenckiej, może też przesłać do Instytutu mail z zapytaniem - formularz kontaktowy także dostępny jest na stronie internetowej, www.szansadwazero.pl-   poza podaniem kontaktowego adresu e-mail, nie jest wymagane podawanie innych danych osobowych).

W każdy czwartek w godzinach od 13:00 do 15:00 czynny jest punkt doradczy w siedzibie Instytutu Allerhanda (Pl. Sikorskiego 2/7 w Krakowie). a

Natomiast w każdy piątek, w godzinach od 14:00 do 16:30 - telefon informacyjny (pod numerami telefonów: +48 531-642-412 i +48 531-642-205).


 

27.10.2015