Uwaga na nierzetelne firmy oferujące wymianę drzwi!!!

Od paru dni do naszego Biura zwracają się zaniepokojeni konsumenci, zgłaszający się z problemem z firmami oferującymi wymianę drzwi, niekiedy już w przeciągu kilkunastu minut. W przypadku wielu zgłoszeń mamy do czynienia z problemami w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

W ostatnim czasie niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia o firmach oferującym konsumentom (gównie samotnym osobom starszym) wymianę drzwi wejściowych na nowe. Praktyka ta jest nam już znana bowiem tego rodzaju zgłoszenia otrzymujemy regularnie w pewnych okresach w roku. Podobnie jak w przypadku tzw. pokazów mamy do czynienia z firmami spoza naszego regionu (przeważnie z okolic trójmiasta lub wielkopolski), oferującymi konsumentom wymianę drzwi na nowe, rzekomo dużo lepsze i wytrzymalsze. Niejednokrotnie są gotowi takie drzwi wymienić "od ręki" lub w przeciągu kilku dni, oczekując jednak zapłaty stosownej zaliczki. O ile sama taka praktyka nie jest niedozwolona, o tyle prosimy by zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza jeżeli posiadamy rodziców/dziadków zamieszkujących samotnie, zwłaszcza w blokach. Takie osoby są w stanie niejako wmówić tym osobom, że wymiana drzwi jest wręcz konieczna, niekiedy wprowadzając w błąd, że są przysłani ze spółdzielni lub wspólnoty. Na podpisywanych umowach jednak widnieje informacja, że firma nie współpracuje z radą osiedla/wspólnoty. W przypadku wyrażenia chęci odstąpienia od umowy, do czego co do zasady mamy prawo w przeciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy, ze strony firmy kontakt się urywa. Pracownicy firmy nie odbierają telefonów, a wszelka korespondencja wysyłana na adres firmy wskazany w umowie pozostaje bez odpowiedzi albo jest nieodbierana.

Z tego względu prosimy zwrócić szczególną uwagę i uprzedzić swoich najbliższych, aby w przypadku wizyty takich osób w pierwszej kolejności nie wpuszczać ich do mieszkań, zasięgnąć informacji u zarządcy wspólnoty/spółdzielni, czy przewidywana jest wymiana drzwi i jeżeli tak, to jaka firma miałaby te prace wykonać lub skontaktować się z naszym Biurem w celu zasięgnięcia informacji, czy otrzymaliśmy wcześniej zgłoszenia dotyczące danej firmy. W przypadku związania się taką umową i chęcią odstąpienia od niej, najważniejsze jest poinformowanie przedsiębiorcy o naszej chęci odstąpienia od umowy poprzez wysłanie na adres przedsiębiorcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy listem poleconym. Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie.

23.05.2024