Smażona świeża rybka czy może lody przygotowane według naturalnej receptury?

Sprawdź jakie masz prawa jeżeli zamówiony posiłek nie jest zgodny z ofertą sprzedawcy.

Najczęstsze zastrzeżenia konsumentów dotyczące jakości oferowanych dań to(dane dotyczą wyników kontroli Inspekcji Handlowej w 2020r.):

  • zamiana składników, np. zamiast wołowiny – wieprzowina, zamiast świeżego mintaja- mrożony itd
  • wydawanie za małych porcji,
  • brak wykazu składników oraz informacji o alergenach,
  • przeterminowane produkty,
  • nieprawidłowe przechowywanie żywności i niewłaściwe warunki sanitarne,
  • udzielanie niepełnych informacji o cenienp. brak wskazania jakiej gramatury dotyczy oferta

Reklamacja:

W sytuacji, kiedy okaże się, że zamówione danie jest niezgodne z ofertą, masz prawo je reklamować. Najpewniej swoje zastrzeżenia zgłoś obsłudze lub właścicielowi danej placówki, jeżeli są dostępni na miejscu.  W ramach reklamacji możesz domagać się np. obniżenia ceny lub wymiany dania. Pamiętaj jednak, że nie dotyczy to subiektywnych wrażeń, czyli że nie możesz złożyć reklamacji tylko dlatego, że obiad ci nie smakował.

Zgłoszenie skargi do Inspekcji Handlowej:

Skarga związana z wprowadzeniem w błąd co do ceny może być zgłaszana do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. Ważne, aby w razie wystąpienia rozbieżności w cenach (inna oferta, inna cena na paragonie) zrobić dokumentację zdjęciową oferty i paragonu. Inspekcja Handlowa uwzględnia skargi przy planowaniu kontroli. Jeśli restauracja odrzuciła twoją reklamację, możesz także złożyć wniosek do inspekcji o polubowne rozstrzygnięcie sporu. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie mieści się przy ul. Matejki 6b. Skargi można wnosić także telefonicznie tel. 91-4-22-52-39 i pocztą e-mail : wkn@wiih.pomorzezachodnie.pl.

Zgłoszenie do IJHARS.

Skargę na niewłaściwą jakość handlową oferowanych potraw można zgłosić do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) bądź Głównego Inspektoratu JHARS, ponieważ w tym zakresie ta inspekcja przejęła 1 lipca 2020 r. kompetencje od Inspekcji Handlowej. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie mieści się przy ul. Jana Matejki 6b/211, www.wijhars.szczecin.pl, tel. 91 819 25 00, tel./ faks 91 434 56 66, adres e-mail: wiszczecin@ijhars.gov.pl

14.07.2021