Pozwy grupowe

Poniżej prezentujemy pozwy grupowe, w których konsumentów reprezentują Rzecznicy Konsumentów, jednocześnie zaznaczamy, że nie dysponujemy informacjami dotyczącymi innych pozwów grupowych

POZWY, W KTÓRYCH KONSUMENTÓW REPREZENTUJE MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW W SZCZECINIE

 

 

POZWY, W KTÓRYCH KONSUMENTÓW REPREZENTUJE MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW W WARSZAWIE

 

 

 

 

 

 

POZWY, W KTÓRYCH KONSUMENTÓW REPREZENTUJĄ INNI RZECZNICY KONSUMENTÓW:

 

 

11.02.2015