Uwaga na nieuczciwych akwizytorów i nieuczciwe oferty umieszczane w naszych skrzynkach pocztowych

Wyjątkowa oferta, Promocyjna cena, Oferta aktualna Tylko dzisiaj, Dofinansowanie z Unii Europejskiej, Dopłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej, Dopłaty z miasta, Towary Polecane przez fachowców, 5 letnia gwarancja to przykłady haseł, którymi akwizytorzy zachęcają konsumentów do zakupu, oferując swoje towary, czy usługi.

W poprzednim tygodniu zadzwoniła do nas mieszkanka Szczecina zaniepokojona treścią ulotek umieszczanych w skrzynkach pocztowych naszych mieszkań. Z analizy treści takich ulotek wynika, iż nieznana firma, posługująca się jedynie numerem telefonu, oferuje wymianę drzwi wejściowych, w szczególnie promocyjnej cenie dla emerytów i rencistów. Oferta jest bardzo korzystna tym bardziej, że przedsiębiorca powołuje się na zgodę i rzekome dofinansowanie ze spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście nic bardziej mylnego.

 

Scenariusz takiej wyjątkowej okazji, czy wizyty akwizytora, przedstawia się zawsze podobnie. Otóż nieznana firma, nie określona z nazwy ani swojej siedziby, najczęściej gdzieś z Polski, w ramach tak zwanych „występów okazyjnych” na danym terenie, oferuje wymianę drzwi, najczęściej słabej jakości, nieznanego producenta,  zaś w niezwykle zawyżonej cenie. Po wykonaniu usługi wstawienia drzwi, akwizytor  nie zostawia nam kopii zawartej umowy, pobiera wpłaty bez pokwitowania i bardzo szybko znika z lokalnego rynku. W razie wystąpienia wady w towarze, konsument zostaje z niczym. Nie mając kopii umowy, potwierdzenia zapłaty, nie znając danych firmy a dysponując jedynie numerem telefonu (który także może być fikcyjny), niewiele jest w stanie zdziałać.

 

Pragniemy wskazać, iż wzajemne relacje stron reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w trakcie nieumówionej wizyty w swoim mieszkaniu, jest specjalnie chroniony przez prawo. Konsument może od takiej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (koniecznie listem poleconym) przed jego upływem, zachowując sobie kopię pisma. Pamiętajmy, aby nasza rezygnacja była pisemna, telefon z rezygnacją nie odniesienie niestety zamierzonego skutku.

 

Art.  27.  [Termin do odstąpienia od umowy] ustawy o prawach konsumenta.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

 

W tym miejscu Rzecznik przypomina, iż nie istnieją super/ mega okazje a my aby zabezpieczyć się przed nieudanym zakupem powinniśmy działać rozważnie.

 • Nie pokazujmy obcym osobom naszego dowodu osobistego,
 • Nie zawierajmy umów w pośpiechu, pod wpływem czyjeś presji, jakiegoś impulsu, dajmy sobie czas na zastanowienie,
 • Zawsze dokładnie czytajmy, to co podpisujemy tzn. umowę i jej warunki,
 • Koniecznie zachowajmy jeden egzemplarz podpisanego dokumentu,
 • Jeżeli oferent nie chce nam zostawić dokumentu umowy/ oferty do analizy/ czy do przeczytania, prawdopodobnie chce coś przed nami  ukryć lub nas oszukać,
 • Przed podjęciem decyzji zawsze porównujmy ceny i oferty kilku firm,
 • Decydujmy się na podpisanie umowy z firmą polecaną przez znajomych, sprawdzoną pod kątem rzetelności i fachowości, czasu działania, formy organizacyjnej, itd.,
 • Wybierajmy z ofert firmy miejscowe, z siedzibą w Szczecinie czy z okolic (w razie sporów właściwy do rozstrzygnięcia jest sąd dla siedziby firmy),
 • Nie wierzmy w szczególne promocje i rabaty  (np. promocja dla emerytów, rencistów, dofinansowanie ze spółdzielni itd.)
 • Jeżeli pojawia się informacja o dofinansowaniu przez spółdzielnię, czy zarządcę budynku, proszę to potwierdzić u źródła.
 • Sprawdźmy w naszej spółdzielni/wspólnocie, czy polega na prawdzie informacja o rzekomej współpracy i dofinansowaniu,
 • Skontaktujmy się z biurem rzecznika konsumentów i ustalmy, czy dany przedsiębiorca jest wiarygodny, czy ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, czy odnotowano jakieś skargi, jakie są opinie o nim w Internecie.

01.03.2023