Światowy dzień konsumentów

15 marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. W Polsce ten dzień obchodzimy od 1982 r.

Obchody te zapoczątkował w dniu 15 marca 1962 roku John F.Kennedy, który przedstawił Kongresowi Stanów Zjednoczonych projekt ustawy o ochronie praw konsumentów.  Ustawa ta określała najważniejsze prawa konsumenta tj.

  • prawo do bezpieczeństwa nabywanych towarów i usług
  • prawo wyboru towarów i usług,
  • prawo do rzetelnej informacji,
  • prawo do bycia wysłuchanym,

 

Konieczność ochrony praw konsumentów rozwijała się w wyniku narastających zagrożeń związanych z wprowadzaniem na rynek niebezpiecznych lub wadliwych towarów i usług a także w związku z nieuczciwymi praktykami handlowymi i stosowaniem nieuczciwej reklamy. Tak zaszła konieczność wprowadzenia sytemu ochrony słabszych uczestników rynku – konsumentów przed nieuczciwymi przedsiębiorcami.

W Polsce uznanie praw konsumentów potwierdza w Artykule 76 Konstytucja RP  „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi” oraz kolejne strategie polityki konsumenckiej rządu.

W związku z powyższym, życzymy Wam, drodzy Konsumenci samych przemyślanych decyzji i trafnych wyborów, rozsądku oraz rozwagi w zawieranych na codzień umowach.

12.03.2015