Nowa Poradnia Obywatelska

W ramach Poradni Obywatelskiej uzyskać można bezpłatną pomoc świadczoną przez specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, doradcę zawodowego, doradcę zawodowego i psychospołecznego, pracowników socjalnych oraz specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy specjalistów ds. uzależnień.

Poradnia Obywatelska jest dedykowana w szczególności osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i nie są w stanie same poradzić sobie z narastającymi problemami. Specjaliści działający w ramach Poradni, udzielają pomocy na trzy sposoby: telefonicznie, drogą e-mailową lub podczas wizyty w siedzibie placówki. Co ważne, do poszczególnych specjalistów obowiązują wcześniejsze zapisy (przez telefon e-maila lub osobiście). W tej chwili czas oczekiwania na udzielenie pomocy, wynosi około 2 tygodni, co świadczy o tym, jak bardzo potrzebne są tego typu miejsca.

Z pomocy specjalistów działających w ramach Poradni Obywatelskiej, można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-19.00. 

Poradnia Obywatelska

Ul. Krasickiego 6, 71-333 Szczecin

Telefon: 91 307 07 22

Szczegóły dotyczące projektu, w tym regulamin świadczenia porad, znajdują się na stronie internetowej: http://www.synergia.szczecin.pl/.

12.05.2015