15 lat Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Od 1999 r. na samorządu został nałożony ustawowy obowiązek powołania do życia instytucji powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie konsumentom bezpłatnej pomoc i informacji prawnej z zakresu ochrony praw konsumenta. W Szczecinie Miejskiego Rzecznika Konsumentów powołano uchwałą Rady Miasta z 27 września 1999r., a funkcjonowanie Rzecznik rozpoczął 15 października 1999r., czyli dokładnie 15 lat temu.

 

Porady i informacje prawne, udzielane konsumentom zarówno przez Rzecznika, jak i pracowników Biura Rzecznika Konsumentów, dotyczą głównie:

 1. Umowy dotyczące sprzedaży konsumenckiej towarów – łącznie udzielono do tej pory ponad61 tys. porad w zakresie sprzedaży konsumenckiej, a dotyczyły one:
  1. Sprzętu RTV AGD,
  2. Telefonów komórkowych,
  3. Sprzętu komputerowego,
  4. Mebli,
  5. Butów i odzieży,
  6. Elementów wyposażenia wnętrz,
  7. Samochodów i akcesoriów motoryzacyjnych,
  8. Materiałów budowlanych,
  9. Okien i drzwi,
  10. Pozostałe.

 

 1. Umowy dotyczące świadczenia usług – łącznie udzielono ponad78,5 tys. porad:
  1. Telekomunikacyjnych (w tym internetowych),
  2. Finansowych (w tym bankowych),
  3. Ubezpieczeniowych,
  4. Remontowo-budowlanych,
  5. Dostawy mediów (prąd gaz, ciepło i woda),
  6. Deweloperskich oraz pośrednictwa w sprzedaży/kupnie nieruchomości,
  7. Turystycznych,
  8. Edukacyjnych (w tym szkół języków obcych),
  9. Pozostałe (optyczne, transportowe, pogrzebowe…).

 

 1. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (głownie pokazy i sprzedaż akwizycyjna) oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sprzedaż przez Internet, wysyłkowa) – łącznie udzielono 13,8 tys. porad.

Z roku na rok znacząco wzrasta ilość spraw związanych z zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa (w szczególności zakupy różnych towarów na pokazach, a także zawieranie umowy o usługi telekomunikacyjne i dostawę energii) oraz poprzez Internet.

Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa zawierają głównie ludzie starsi, łatwowierni, podatni na sugestię i zapewnienia.   

Z kolei umowy poprzez Internet to domena ludzi młodych, często zbyt pochopnie podejmujących decyzję o kupnie towaru, czy usługi (np. usługi portali typu Pobieraczek, Plikostrada itp.).

 

Łącznie przez 15 lat swojej działalności Rzecznik udzielił konsumentom ponad 150 tys. porad i informacji prawnych.

Udzielanie zrozumiałych i wyczerpujących porad prawnych przez Biuro Rzecznika Konsumentów ma na celu umożliwienie konsumentom samodzielnego dochodzenia roszczeń od przedsiębiorców. Jeżeli te działania nie przyniosą pożądanych efektów, wówczas sprawy przejmuje Rzecznik, występując do przedsiębiorców z pisemnymi interwencjami, bądź propozycjami polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli i to zawiedzie, Rzecznik pomaga konsumentom w sądowym dochodzeniu roszczeń od przedsiębiorców, tj. przygotowuje konsumentom pisma procesowe (pozwy, sprzeciwy od nakazów zapłaty, etc.), bądź sam występuje do sądu na rzecz konsumenta.

Na co dzień Rzecznik Konsumentów współpracuje z instytucjami ochrony konsumenta, takimi jak:

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku,
 • Inspekcja Handlowa, Federacja Konsumentów,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Urząd Regulacji Energetyki,
 • rzeczoznawcy do spraw jakości obuwia i odzieży.

 

Przy Inspekcji Handlowej działa Stały Polubowny Sąd Konsumencki, gdzie arbitrami są Rzecznik i pracownicy Biura Rzecznika.

 

Ponadto Rzecznik prowadzi działalność edukacyjną wśród różnych  grup społecznych, a zwłaszcza wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów, a także szkół policealnych i podyplomowych, ale także pośród ludzi starszych (Akademia Seniora, Domy Pomocy Społecznej, Uniwersytet III Wieku).

 

Działalność edukacyjna prowadzona jest także poprzez media:

 • Telewizja (np. cykliczny program konsumencki  „Paragon”, „Wokół nas”, „Interwencja” )
 • Radio (komentarze do różnych spraw konsumenckich, np. w audycji „Czas reakcji’)
 • Prasa (współpraca z prasą lokalną, ale także z ogólnopolską, np. z Rzeczpospolitą, Dziennikiem Gazetą Prawną)

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie pełni funkcję sekretarza Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKiK w Warszawie.

 

22.10.2014