Reklamacja towaru żywnościowego

Konsument, który stwierdzi, iż kupiony bądź tylko oferowany do sprzedaży towar nie nadaje się do zjedzenia ze względu na np. widoczne oznaki zepsucia, powinien poinformować o tym fakcie Inspekcję Handlową, najlepiej znajdującą się najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

W sytuacji zakupu nieświeżej żywności warto także powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego.

Należy przypomnieć, iż towary żywnościowe reklamujemy zawsze w sklepie, w którym dokonaliśmy zakupu.

Umowa sprzedaży zawarta zostaje najczęściej między konsumentem a sprzedawcą i to do niego, a nie do producenta, powinniśmy kierować nasze reklamacje. Obecnie nie ma szczególnych przepisów regulujących zasady reklamowania żywności. Dlatego reklamacja tego typu towarów przebiega tak samo, jak reklamacja innych towarów. Należy złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Sprzedawca nie może odesłać klienta do producenta, importera, hurtownika, pośrednika lub zasłaniać się regulaminem sklepu.

 Towar/ żywność jest wadliwa czyli niezgodna z umową jeśli :

1)  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2)  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3)  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4)  została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego towar można reklamować u sprzedawcy, jeśli wada ujawniła się w ciągu 2 lat od jego wydania konsumentowi. W ramach reklamacji można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub nawet odstąpić od umowy, jeśli wada jest istotna. Należy jednak zaznaczyć, iż raz odstąpienie od umowy może być zablokowane przez sprzedawcę, jeśli niezwłocznie naprawi lub wymieni on towar. Oczywiście, w przypadku żywności najczęściej jedynymi praktycznymi żądaniami będą żądanie wymiany lub żądanie zwrotu gotówki. 

Jak nie dać się oszukać?

  1. Podczas zakupów zwracajmy uwagę na daty ważności produktów.
  2. Zwracajmy uwagę  w jakich warunkach jest przechowywany towar.
  3. Dokładnie oglądajmy produkt przed zakupem.
  4. W przypadku zakupu towaru “luzem” możemy poprosić sprzedawcę o pokazanie nam opakowania, w którym towar został dostarczony (na opakowaniu znajdziemy datę ważności całej partii).
  5. Kupujmy zawsze w sprawdzonych miejscach.
  6. Prośmy o wydanie paragonu i przechowujmy  go kilka dni po zakupie.
  7. Jeżeli składamy reklamację, domagajmy się pisemnego potwierdzenia.

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.z dnia 2020.02.21).
  • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

08.04.2022