Wyszukiwarka instytucji udzielających darmowych porad prawnych

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych uruchomiła stronę internetową zawierającą wyszukiwarkę instytucji udzielających darmowych porad w różnych dziedzinach.

W wyszukiwarce można znaleźć instytucje zajmujące się takimi kwestiami jak np. sprawy pracownicze, rodzinne, ochrona środowiska i wieloma innymi.

Strona internetowa działa pod adresem http://www.mapaporadnictwa.pl/

01.12.2016