Światowy Dzień Konsumenta 2022

Od 1982 r. w Polsce 15 marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Obchody te zapoczątkował w dniu 15 marca 1962 roku John F.Kennedy, który przedstawił Kongresowi Stanów Zjednoczonych projekt ustawy o ochronie praw konsumentów.

W tym szczególnym dniu, co roku dokonujemy pewnego rodzaju rozliczenia i podsumowujemy specyfikę działalności Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku poprzednim.

2021 r. był rokiem szczególnym nie tylko pod względem zmiany naszego życia, czy zmiany naszych zachowań oraz nawyków. Pandemia koronawirusa miała niebagatelny wpływ także na zakres kierowanych do naszego biura spraw.

Rzecznik Konsumentóww 2021r. udzielił pomocy prawnej ponad 18 tys. osobom (18679) w postaci porad ustnych (telefonicznych i osobistych) oraz pisemnych (poczta tradycyjna, korespondencja email). Największą zmianą zapoczątkowaną już w 2020r. była  zmiana formy kontaktowania się z biurem. Obecnie Konsumenci preferują jako formę zgłoszenia sprawy, czy zapytania korespondencję e-mail.

W 2021r. zaobserwowaliśmy także kolejną zmianę a mianowicie zmianę struktury wiekowej konsumentów, którym świadczona jest pomoc prawna. W latach poprzednich z naszych usług korzystali głównie seniorzy w grupie 60 +. Obecnie największą grupę osób korzystających z porad biura stanowią osoby w wieku 30-50 lat. Najmniej liczną grupą są nadal osoby z kategorii wiekowej 18-30 lat. 

Pandemia jest z nami już drugi rok czasu i nasze życie w wielu aspektach wywróciło się do góry nogami. Zmieniliśmy nasze nawyki i potrzeby.

W tym szczególnym dniu, korzystając z okazji, życzymy Konsumentom zadowolenia i satysfakcji z nabywanych dóbr konsumpcyjnych a także rozwagi i refleksji przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Życzymy także tego, abyśmy na swojej drodze trafiali tylko uczciwych i rzetelnych kontrahentów a wszystkie powstałe spory starali się rozwiązywać polubownie.    

15.03.2022